Loading...


Forum rules


OPŠTA PRAVILA FORUMA

Spisak i zaduženja moderatora

Pravila podforuma Anime & Cartoons:

 • Svaka Vaša tema mora da sadrži
  • Naziv Anime-a (OD-DO)
  • Kratki sadržaj/Opis anime-a
  • MAL/IMDB Link anime-a (ako postoji)
  • Lista glavnih/najvažnijih likova
 • Pre otvaranje teme obavezno pogledajte i proverite Anime Listu, kako ne bi dolazilo do otvaranja već postojeće teme.
 • Ukoliko postavljate neke detalje iz serije, molimo Vas da to radite isključivo pod SPOILER-om. Svako iznošenje detalja iz serije bez SPOILER koda biti će obrisano.

Announcements