Loading...


Forum rules


OPŠTA PRAVILA FORUMA

Spisak i zaduženja moderatora

Pravila podforuma Muzika:

  • Dupli postovi su dozvoljeni nakon 12h od Vašeg poslednjeg komentarisanja.
  • Kada otvarate novu temu, prvo proverite da li ista postoji u spisku izvođača za određeni muzički žanr, pa tek onda pravite ukoliko ne postoji.
  • Prilikom otvaranje teme za željenog izvođača, morate navesti njegovu kratku biografiju ukoliko postoji ili tekst koji opisuje njegov rad. Poželjno je da ispod opisa postavite par pesama od navedenog izvođača.
  • Teme o izvođačima ne služe samo za kačenje pesama, već i kao diskusija o istim.
  • Pesme stavljajte u [video] kod.

Announcements